Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst tijdvoorwijn.nl ten aanzien van de website www.tijdvoorwijn.nl je op het volgende:
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van tijdvoorwijn.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van tijdvoorwijn.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door tijdvoorwijn.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. tijdvoorwijn.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Elke dag opnieuw doen wij ons uiterste best om alle informatie op onze website, in onze nieuwsbrieven en in andere uitingen zo correct en volledig mogelijk weer te geven. Toch bestaat ook het team achter onze online winkel uit mensen. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat je een typ- of zetfout aantreft. Alle informatie en aanbiedingen op onze website en in onze andere uitingen zijn daarom onder voorbehoud van prijswijzigingen en type- en zetfouten.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel tijdvoorwijn.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is tijdvoorwijn.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van tijdvoorwijn.nl, welke geen eigendom zijn van tijdvoorwijn.nl, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van tijdvoorwijn.nl. Hoewel tijdvoorwijn.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door tijdvoorwijn.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

tijdvoorwijn.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.